שיחות סוריות לבנוניות בתחום התחבורה

ביירות –סאנא

שר העבודה הציבורית והתחבורה בלבנון עלי חמיה נפגש היום בביירות עם נסרי ח’ורי, מזכ”ל המועצה העליונה הלבנונית-סורית ודן עימו בשיתוף הפעולה בין שתי המדינות האחיות.

גם כן סקרו שני הצדדים בנוכחותו של זיאד נסר מנכ”ל רשות מסילות הברזל בלבנון, את כל הדרכים המובילות להידוק מרקם הקשרים עם סוריה ובמיוחד מבחינת המסים המוטלים על משאיות הטרנזיט ושאלות אחרות בעלות עניין משותף.