תושבינו בגולן הכבוש מחדשים את סירובם לתוכניות ההתנחלות של הכיבוש על אדמתם

הגולן הסורי הכבוש  – סאנא

תושבינו בגולן הסורי הכבוש חידשו את דבקותם באדמתם וסירובם לתוכניות ההתנחלות של הכיבוש עליה, והדגישו כי הם לא יוותרו על סנטמטר אחד ולא יאפשרו לכיבוש לפגוע בו.

גם כן תושבינו הדגישו את דבקותם בזהות הערבית הסורית ונאמונתם למולדת, בנוסף להתעקשותם להתמודד עם כל שיטות הכיבוש ולהמשיך בעמידה האיתנה שלהם על אדמתם, שהכיבוש הישראלי מנסה לעקור אותם בכוח.