285 מתקני תעשיה פרודוקטיביים בחסיאא ו-630 בשלבי הבנייה