ענתיר לזכר החללים.. הקרבות החללים שלנו סיכלו את תוכניות החמדנות במולדת

אלקודס – סאנא

ראש הפעיליות הלאומיות הפלסטיניות בשטחים הכבושים בשנת 1948 השייח’ סלמאן ענתיר, הדגיש כי ההקרבות של החללים סיכלו את תוכניות החמדנות במולדת.

בהודעה לרגל יום החללים גינה ענתיר את התנכלות המדינות הגדולות, ובמיוחד ארצות הברית עם ישות הכיבוש הישראלי מתוך כוונה להפיר את זכויות הפלסטינים, ולשדוד את האדמות הערביות הכבושות ולספח אותן לישות, עניין הנוגד את כל החוקים והאמנות הבינלאומיים.

ענתיר הוקיע את כמה מנהיגים ערבים שמהרו לנרמל עם ישות הכיבוש הציוני, בה בעת ישות זו פוגעת בזכויות ובאמנות הבינלאומיות, במיוחד עבור בני עמנו בגולן הסורי הכבוש וזכויות העם הפלסטיני ומחללת את המקומות הקדושים לנוצרים ולמוסלמים בעיר אלקודס.