בני הגולן לזכר החללים: אנו נשארים נאמנים לסוריה ומקריבים למען כבודה

קונייטרה – סאנא

תושבינו בגולן הסורי הכבוש הדגישו את דבקותם באדמתם ובמולדתם, להגן על אדמתה הטהורה של סוריה, ולהקריב את עצמם לטובת גאוותה וכבודה של המולדת היקרה.

בני הגולן הסורי הכבוש אמרו בהודעה משלהם היום לרגל חג החללים, שסאנא קיבלה עותק ממנה: “התושבים שלנו לאורך זירות המולדת.. לזכר הזיכרון של החללים מעביר עלינו ב- 6 במאי, זיכרון הנכבדים ביותר בעולם והאצילים של בני האדם, וסוריה המנצחת מביאים לנו את הגנת החללים על האומה הערבית וכבודה”.

תושבינו בגולן הכבוש הוסיפו כי שיירות החללים שיצאו מאז תחילת כיבוש המולדת היקרה, לא הפסיקו, אז הגולן היה החלק היקר של המולדת בחזית ההקרבה למען אדמת סוריה הטהורה, החל מהכיבוש העות’מאני דרך הצרפתים ועד הציונים.

בני הגולן הכבוש התחייבו בהודעה לבני העם הערבי הסורי כי הם ישארו נאמנים לסוריה, כשהם נושאים את דגל האבות והסבים להגנת סוריה והגולן, שעל אדמותיהם הוספרו גיבורי תישרין הגדולים ביותר ודמם של הגברים הנכבדים ביותר.

תושבי הגולן סיכמו את הודעתם בהצדעה לחללי המולדת האהובה, סוריה המנצחת, עם עמידתם האיתנה ועוצמת צבאה והנהגתה בפני הכיבוש.