האזרחים הסורים בגולן הדגישו כי משטר ארדואן תומך בטרוריסטים באידליב

אלקונייטרה – סאנא

האזרחים הסורים בעיר קונייטרה ובגולן הסורי הכבוש  הדגישו את עמידתם לימינו של הצבא הערבי הסורי במלחמתו נגד הארגונים הטרוריסטים באידליב הנתמכים על ידי משטר ארדואן.

כתב סאנא מסר כי האזרחים הסוריים בעיר קונייטרה ובגולן הסורי הכבוש העלו על נס את ההקרבות שמגיש הצבא הערבי הסורי למען שחרור כל השטחים מידי הטרוריסטים.

חבר מועצת מחוז קונייטרה מוחמד אלחג’ הדגיש כי הטרור הנתמך על ידי משטר ארדואן סופו יכשל הודות להקרבות של הצבא הערבי הסורי.

מצדו האסיר המשוחרר השייח’ סולימאן אלמקת הדגיש כי האזרחים הסורים בגולן הסורי הכבוש רואים בניצחונות של הצבא הערבי הסורי במחוז אידליב כהתחלה לשחרור כל שעל אדמה מהשטחים הסורים לרבות הגולן הסורי הכבוש.