הגולן ערבי סורי וכל הליכי הכיבוש בטלים ומבוטלים

אל-קוניטרה – סאנא  

ביום השנה ה- 38 של החלטת הסיפוח המתועבת ובתגובה עליה, הוציאו תושבי הגולן הסורי הכבוש בחודש מרס 1981 את המסמך הלאומי בו הדגישו שהגולן הכבוש חלק בלתי נפרד משטחי הרפובליקה הערבית הסורית והאזרחות הערבית הסורית צמודה לכל בני הגולן ועוברת מהאבות לבנים, למרות שהשלטונות הישראליים  תקפו אותם,  השמידו את רכושם ופתחו במסע מעצרים בקרב אפילו הזקנים והנשים ובנוסף לכך ניתקו את זרמי המים והחשמל ומנעו מהתושבים גם להשיג את דברי המזון והלחם.

חרף כל הצעדים הישראליים העוולניים, לא פסקה ההתקוממות ביום מהימים כולל בכך השביתה הלאומית הידועה אשר ארכה 6 חודשים כאות סירוב מוחלט להחלטת הסיפוח הגזענית דבר שהיבא לשיתוק מלא בכל רחבי הגולן הכבוש, ועד הימים האלה לא נשבר הרצון הקשיח של בני הגולן הסורי הכבוש הנחושים בדעתם לעמוד שורה אחת ובכל תוקף בפני התוקף והכובש הישראלי המאוס, ובהקשר זה, אין לשכוח כי מועה”ב הבינ”ל כבר הוציאה ב- 17 לחודש דצמבר 1981 את ההחלטה 497 הדוחה את הצעד הישראלי הזה במלואו והמדגישה את הזהות הערבית הסורית של הגולן, וכל צעד ישראלי המיועד לשנות את הצביון הסורי של הגולן נחשב לבטל ומבוטל.