העצרת הכללית של האו”ם קראה לישראל לסגת מהגולן הסורי הכבוש

ניו יורק – סאנא

העצרת הכללית של האו”ם קראה ברוב הקולות לישראל לסגת מהגולן הסורי הכבוש עד לקווי ה- 4 ביוני משנת 67′ לפי החלטות מועצת הביטחון של האו”ם הנוגעות בדבר.

העצרת הכללית של האו”ם הדגישה כי אין מזכותה של אף מדינה להשתלט על אדמות מדינה אחרת בכוח בניגוד לעיקרונות האו”ם והחוק הבינלאומי, וגינתה את אי הצטיתותה של ישראל להחלטת מועצת הביטחון מספר 497 משנת 81′ בהיות הכיבוש הישראלי לגולן הסורי פסול ומנוגד לחוק הבינלאומי.

מיופה הכוח של המשלחת הסורית הקבועה באו”ם ד”ר לואי פלוח הדגיש את זכותה הרבונית של סוריה בגולן הסורי הכבוש עד לקווי ה- 4 ביוני משנת 67′ , וזכות זו אינה נתנת למקוח, ואינה נופלת בהתישנות, וכי סוריה לא תוותר על זכותה בהחזרת השטחים הכבושים שלה בכל האמצעים הלגטימיים ולפי עיקרונות החוק הבינלאומי והחלטות האו”ם.

פלוח הבהיר בהודעת סוריה בפני העצרת הכללית של האו”ם בשיבתה על אודות הסטואציה במזרח התיכון במסגרת מושבה הרגיל, והיא קוראת בכל מושב לסיים את הכיבוש הישראלי לשטחים הערבים הכבושים, לרבות הגולן הסורי הכבוש.

פלוח ציין להתנהגות ולמעשים הפרובוקטיביים שישראל מבצעת בשטחים הכבושים והדגיש כי סוריה מגנה בחריפות את החלטות הממשל האמריקני שמהוות הפרה בוטה לחוק הבינלאומי ולאמנות האו”ם הן בשטחים הפלסטינים הכבושים והן בגולן הסורי הכבוש, וציין כי הגולן הוא חלק בלתי נפרד מהשטחים הסוריים.

ד”ר פלוח הדגיש את עמדתה הקבועה של סוריה התומכת בזכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית והקמת מדינתו הרבונית שבירתה עיר אלקודס.

&;