העצרת הכללית הדגישה את ריבונותה של סוריה על הגולן הכבוש וקראה לישראל להפסיק את ניצול אוצרות הטבע בו

ניו יורק- סאנא

העצרת הכללית של האו”ם הדגישה מחדש וברוב מוחלט את ריבונותה של סוריה על הגולן הסורי הכבוש ועל משאביו. היא קראה לשלטונות ישראל להפסיק את ניצול אוצרות הטבע בגולן. זה בא בטקסט של ההחלטה שאומצה על ידי הועדה הכלכלית והפיננסית של העצרת הכללית של האו”ם, שאושרה ברוב של 156 מדינות, שש מדינות הביעו התנגדותן ו-14 נמנעו. ההחלטה קוראת למזכ”ל האו”ם אנטוניו גוטרש להגיש לעצרת הכללית של האו”ם במושבה ה- 76 דו”ח על יישום ההחלטה, לרבות על ההשפעה המצטברת של ניצול רשויות ישראל למשאבי הטבע בגולן הסורי הכבוש, ועל ההשפעה של פרקטיקות כאלה על יישום יעדים לפיתוח מתמשך. ההחלטה הדגישה גם את ריבונותו הקבעה של העם הפלסטיני על השטחים הפלסטינים הכבושים.

 המשלחת הסורית הקבועה לאו”ם הדגישה כי פיקוח ממשי ויעיל על ההפרות הישראליות וחקר ההשלכות הכלכליות והחברתיות שלהן על תנאי החיים של האזרחים הסוריים בגולן הכבוש, מחייב קיום גישת עבודה, הרחבת מקורות המידע, עדכון הנתונים והעמדה המשפטית הברורה של האו”ם כלפי הכיבוש הישראלי והתנהלות המועצה על בסיס ההחלטות.

 המשלחת ציינה כי התנגדותם של האזרחים הסוריים ודבקותם בזהות האם שלהם ובזהותו הסורית של הגולן הכבוש, מחייבת את האומות המאוחדות והקהילה הבינלאומית לדחות כל צעד חד צדדי בגולן הסורי הכבוש.