מסר נאמנות מהשבוי הנאבק סדקי אלמקת לרגל מלחמת אוקטובר

אלקונייטרה – סאנא

דקן השבויים הסורים והערבים בבתי הכלא הישראליים, השבוי סדקי סולימאן אלמקת הדגיש כי מלחמת השחרור של אוקטובר היוותה כותרת לניצחון הרצון הערבי, ותחילה לשחרור השטחים הערבים והחזרת מלוא הגולן הערבי הסורי הכבוש.

האסיר אלמקת שם דגש במסר ששלח מתוך מעצר הנגב בדרום פלסטיניה הכבושה, שמשרד סאנא קיבל עותק ממנו שכל גרגיר עפר מספר את סיפור הגבורה של אחד מגבורי הצבא הערבי הסורי שנכתב על ידי החללים והפצועים בדמים הטהורים שלהם.

דקן השבויים קדם כבוד לגבורי הצבא הערבי הסורי ששמרו על רבונות המולדת, אחדותו וגאוותו ,אשר נלחמו בקרבות הגאווה, הניצחון והגאווה בפני הפושעים ושכירי החרב של העולם והתומכים בהם.