אלף מתנדבים נוטלים חלק בהשקת המסע הלאומי לגלוי מקדים לסרטן השד