הושלמו ההכנות לפתיחת מעבר הגבול אלבוקמאל – אלקאאם עם עיראק

דיר אלזור – סאנא

כתב סאנא מסר כי הושלמו ההכנות לפתיחת מעבר הגבול אלבוקמאל – אלקאאם עם עיראק לאחר מיגור ארגון הטרור דאעש מהאזור והחזרת הביטחון והיציבות לו.

יש לציין כי יחידות הצבא הערבי הסורי שחררו את העיר אלבוקמאל והפריפריה שלה ב-19 דיצמבר משנת 2017 לאחר חסול אחרון המעוזים של ארגון דאעש התכפירי .

ובתוך כך יש ארבעה מעברי גבול בין סוריה לעיראק והחשוב בהם הוא מעבר הגבול אלבוקמאל בפריפריה המזרחית של מחוז דיר אלזור.