השבוי אל-מקת : יש להמשיך את המאבק נגד המדיניות הישראלית השרירותית

אל-קוניטרה – סאנא

רב השבויים הסורים והערבים שבמעצרים הישראליים סדקי סוליימן אל-מקת הדגיש במסר ששלח מתוך מעצר הנקב שבדרום פלסטינה הכבושה, כי בני העם הסורי נחושים כיום בדעתם לשחרר את מלוא הגולן הסורי הכבוש מציפורני האוייב הישראלי, ובכן יש להמשיך את המאבק נגד המדיניות הישראלית השרירותית עד הגשמת היעדים הנכספים.

השבוי אל-מקת פנה בדבריו לממונים על הפעילות “הבה להיות ביחד” שבמסגרתה נחתמה איגרת האהבה הכי גדולה אשר נשלחה לגולן הסורי הכבוש ולתושביו המחזיקים מעמד והמדגישים את דביקותם בזהותם הערבית הסורית נוכח הקנוניות הנרקמות נגדם על ידי ציר הקולוניאליות הציו-אמריקני.