מסר מהאסיר סדקי אל-מקת מדגיש את המשך המאבק נגד תוכניות הכיבוש הישראלי בגולן הכבוש

אל-קונייטרה – סאנא

בכיר האסירים הסורים והערבים בבתי הכילא הישראליים סדקי אל-מקת חזר על הדגשת המשך המאבק נגד כל תוכניות ההתנחלות והמעשים הגזעניים והשרירותיים שמבצעים שלטונות הכיבוש הישראלי נגד תושבינו בגולן הסורי הכבוש.

במסר ששלח מתוך בית-כילא א-נקב בדרום פלסטין הכבושה, הדגיש אל-מקת כי סוריה שניצחה את הטרור התכפירי, נחושה בדעתה לשחרר את שטחיה וכל גרגיר מאדמת הגולן הסורי הכבוש, ולטהר אותה מהטרור הציוני, שתומך בטרוריסטים ובשכירי חרב לטובת אינטרסיו התוקפניים.

הלוחם אל-מקת הצדיע לתושבי הגולן הערבי הסורי הכבוש לנוכח מאבקם ועמידותם ההירואיים בפני תוכניות הכיבוש הישראלי.