10166 מניות נרשמו בשוק דמשק לנירות הערך

דמשק- סאנא

הישיבה של שוק דמשק לנירות הערך נסגרה היום על הקף העילות שהגיע ל /10166/ מניות שחולקו על /13/ עסקאות שהעלותן הגיעה למליון /309/ אלף ו/252/ לירות סוריות.

בממד השוק נרשמה ירידה של /0.15/ נקודות  מהישיבה הקודמת ונסגרה על /1295.31/ נקודות ובשעור שלילי שערכו /0.01/ .

מניות בוק קטר הלאמי נסגרו של ערך של /123.63/ בעליה של /0.12/ אחוז מהישיבה הקודמת , בנק סוריה הבינ-לאומי האסלאמי נסגר בערך על /121.32/ בירידה של /0.36/ אחוז.

בעוד שבנק סוריה ואלמהגר ובנק אל – שם נסגרו בערכים השווים לערכי , הישיבה הקודמת.