מנהל סניף הגז של דמשק והפריביריה אמר : היצור היומיומי נע בין שלושום לבין ארבעים וחמשה אלף מיכליות וכי היחידה למליאת הגז בעדרא תתחיל בשרות בקרוב

הפריביריה של דמשק –סאנא

מנהל סניף הגז של דמשק והפריביריה המהנדס עבד אל עזיז שיך עלי הדגיש כי יכולת היצור של הסניף נעה בין /30 – 45/ אלף מיכלוית גז ביום וכולן יחולקו בעיר דמשק ובפריביביה.

המהנדס עלי אמר את הדברים לשליח /סאנא/ והוא הבהיר כי העלאת מחירי הגז לצריכה ביתית מקורה בכמה סוחרים המשחקים במיכליות הגז וצוברים אותן כדי להשיג רבחים על חשבון הצרכן.