המועמדים לבחירות החלקיות לסנט הציכי נכשלו מלהשיג את שעויר החסימה

פראג-סאנא

המועמדים לבחירות מהמפלגות הציכיות המתחרות בסבוב החסימה הראשון נכשלו מלהשיג את שיעור החסימה בבחירות הסנט הציכי לפני יומים .

לפי התוצאות שפורסמו בחצות הלילה שעבר הרי 19 מועמדים מהמפלגה הסוציאל-דימוקרטית שבשלטון יתחרו ביניהם בסבוב השני והמכריע בשבוע הבא ולצדם עשרה מועמדים מתנועת אנו המשתתפת בממשלה ושמונה מועמדים ממפלגת העם 6 מועמדים מהמפלגה האזרחית 4 ממפלגת תופ 9 מהירוקים והשאר מהמפלגות השנות האחרות

בבחירות האלה מתחרים 234 אלף מועמדום על 62500 מושבים במועוצות המוניציפליות בערים הגדולות והאחירות ב 6400 עור ועירה ציכיות.