ירידה בדירוג האשראי בכלכלה הצרפתית

ניויורק- סאנא

הסוכנות לדירוג האשראי סטנדרד אנד בורץ הורידה את הדירוג המוניטרי הצרפתי לדרגת “שלילי”, על רקע החששות מפני חוסר היכולת להשיג השתפרות בכלכלה הצרפתית.

הבי בי סי הבריטית צטטה את דברה הסוכנות וקבעה ; סבורים אנו שקשה יהיה לשפר את מצבה של הכלכלה הצרפתית , בגלל שהידרדרות נוספת תהיה בממון הממשלתי לאחר שנת 2014

הגרעון התקציבי הצרפתי – לפי הסוכנות – יהיה בשעור של 4.1% מהתל”ג בתקופה משנת 2014 עד לשנת 2017 , ושעור זה עולה על הצפיות הנוכחיות המדברות על גרעון תקציבי בשעור של 3.2% בלבד.

הצפיות השליליות – לפ הסוכנות הנ”ל – מצינות שיש אפשרויות שונות המדברות  על ירידה בדרות האשראי הצרפתית במהלך השנתיים הקרובות.

ובינתיים ממשלת צרפת אומרת שהיא תפעל למען ירידה בגרעון התקציבי עד לפחות מהמימימום המותר לפי הקריטוריונים של האחוד המוניטרי האירופי שהוא בשעור של 3 % מהתל”ג עד לשנת 2017. כלומר עד לשנתיים לפני תום הארכה שקבעה אותה הממשלה הצרפתית.