rodaina1

שני גורמי התיאום הסורי-רוסי: חזרת המהגרים הביתה עדיפות לאומית בסוריה

דמשק – סאנא בעקבות הפגישה המשותפת של שני גורמי התיאום הסורי והרוסי, אמרו השניים בהודעתם כי כתוצאה למאמצים שהושקעו השנה, חזרו המהגרים הסורים לבתיהם וחיי השלום לשטחי הרפובליקה הערבית הסורית. …

עוד ידיעות