Samar

אל-לחאם הדגיש בפני חברי המשלחת הפרלמנטרית הרוסית את צורך ממושן של החלטות מועצת הביטחון אודות הלוחמה בטירור

  דמשק-סאנא ראש מועצת העם מוחמד ג’האד אל-לחאם הדגיש את חשיבות חזוק היחסים הפרלמנטריים והדיפלומנטיים בין סוריה ורוסיה לטובת האינטרסים של שני העמיים. אל-לחאם במהלך פגישתו עם חברי המשלחת הפרלמנטרית …

עוד ידיעות

אל-לחאם הדגיש בפני חברי המשלחת הפרלמנטרית הרוסית את צורך ממושן של החלטות מועצת הביטחון אודות הלוחמה בטירור

  דמשק-סאנא ראש מועצת העם מוחמד ג’האד אל-לחאם הדגיש את חשיבות חזוק היחסים הפרלמנטריים והדיפלומנטיים בין סוריה ורוסיה לטובת האינטרסים של שני העמיים. אל-לחאם במהלך פגישתו עם חברי המשלחת הפרלמנטרית …

עוד ידיעות