Samar

משרד החוץ הפלסטיני קורא להתערבות דחופה כדי לשמור על מסגד אל אקסא בפני הפרות הכבוש והמתנחלים

אלקודס –סאנא משרד החוץ הפלסטיני חזר על קריאתו לקהילה הבינ”ל להתערב לאלתר כדי להגן על מסגד אל אקסא מפני הפרות כוחות הכיבוש הישראלי והמתנחלים הנועדות ליהודו ולהשתלט עליו . משרד …

עוד ידיעות