منبع نظامی به /سانا/: نیروی هوایی سوریه تانک ها و خودروهای تروریست های “جیش الفتح” را نابود کرد و تعدادی از تروریست ها را در روستاها و شهرک های « عطشان» و«سكيك» و«الشعثة» و«الطليسية» و«الكبارية» و«صوران» واقع در حومه شمالی حماه کشته و زخمی کرد

منبع نظامی به /سانا/: نیروی هوایی سوریه تانک ها و خودروهای تروریست های “جیش الفتح” را نابود کرد و تعدادی از تروریست ها را در روستاها و شهرک های « عطشان» و«سكيك» و«الشعثة» و«الطليسية» و«الكبارية» و«صوران» واقع در حومه شمالی حماه کشته و زخمی کرد.

غیاث جاویش/م.خ