ارتش مقرات و خودروهای تروریست های”داعش” و “جبهه النصره” در حلب را نابود کرد/نیروی هوایی مراکز تجمع تروریست های”داعش” در حومه های دمشق و حمص و دیر الزور را هدف قرار داد

استان ها – سانا

با مداد امروز نیروی هوایی ارتش سوریه سورت های پروازی را علیه مراکز تجمع گروه تروریستی”داعش” در شمالی شرقیحومه دمشق انجام داد.

منبع نظامی به سانا گفت که بر اثر سورتی هوای پروازی ارتش علیه مراکز تجمع و استحکامات گروه های تروریستی وابسته به گروه تروریستی”داعش” در مناطق «الضمیر» و شرق « نیروگاه حرارتی تشرین» خسارت ها و تلفات سنگینی به این گروه تروریستی وارد شدند.

در همین راستا چند روز بیش نیروی هوایی ارتش مقرات و استحکامات گروه تروریستی”داعش” در مناطق «خان ابو الشامات» و «الکسارات» واقع در حومه شمالی شرقی دمشق نابود کرد.

نیروی هوایی سوریه خودروهای تروریست های گروه”داعش” را در شمال و شرق شهر تدمر در حومه حمص نابود کرد

منبع نظامی به سانا گفت که صبح امروز نیروی هوایی ارتش جمهوری عربی سوریه سورت های پروازی را علیه مقرات و خودروهای گروه تروریستی”داعش” در شمال و شرق شهر تدمر انجام داد که بر اثر آن خسارت ها و تلفات سنگینی به این گروه تروریستی وارد شد.

دیروز نیروی هوایی ارتش تعدادی از خودروها مجهز به تیربار وابسته به گروه تروریستی”داعش” را نابود کرد و تعدادی از تروریست های این گروه تروریستی را در جنوب روستای «البارده» واقع در شرق شهر القریتین در حومه جنوبی شرقی به هلاکت رساند.

ارتش مقرات و خودروهای تروریست های”داعش” و”جبهه النصره” در حلب را نابود کرد

یگان های از ارتش و نیروهای مسلح با همکاری گروه های دفاع مردمی عملیات متمرکز را علیه مراکز تجمع و استحکامات تروریست های گروه های “داعش” و “جبهه النصره” در حومه حلب انجام دادند و خسارت ها و تلفات سنگینی به تروریست ها وارد کردند.

يک منبع نظامی به سانا گفت: یگان های از ارتش خودروها و مقرات تروریست های گروه”جبهه النصره” را در روستا های «العیس» و «کفرناها» نابود کردند.

دیروز نیروی هوایی ارتش جمهوری عربی سوریه تعدادی از مقرات و مراکز تجمع و خودروهای تروریستهای گروه “جبهه النصره” و گروه های تروریستی دیگر که با رژیم ترکیه وابسته هستند را در روستای «بانص» و تپه های «حدیه» و «العیس» و منطقه «الایکاردا» در حومه جنوبی حلب نابود کرد.

منابع اشاره كردند كه يگان های از ارتش عملیات متمرکز را علیه تجمعات و استحکامات تروریست های گروه”داعش” در روستا های «ابو طلطل» و «المدیونیه» و روستای صوران واقع در شمال شرق شهر حلب انجام دادند که بر اثر آن مقرات و خودروهای این گروه تروریستی تکفیری نابود شدند و تعدادی از اعضای آن گروه تروریستی را به هلاکت رسیدند.

منبع افزود بر اثر عملیات ارتش علیه تروریست های گروه”داعش” و مراکز تجمع آن در روستای «رسم العلم» در حومه شرقی تعدادی از خودروها و استحکامات این گروه تروریستی تکفیری نابود شدند.

همچنین در شهر حلب یگانی از ارتش تعدادی از تروریست های گروه “جبهه النصره” و گروه های تروریستی دیگر در عملیات دقیق علیه مخفیگاه ها و مراکز تجمع آنان در منطقه «اللیرمون» تعدادی از تروریست های “جبهه النصره” به هلاکت رساند.

نيروی هوایی ارتش خودروهای گروه تروریستی”داعش” در حومه شرقی دیر الزور نابود کرد

در همین راستا نیروی هوایی سوریه خسارت ها و تلفات سنگینی به گروه تروریستی “داعش” در حومه شرقی دیر الزور وارد کردند.

يک منبع نظامی به سانا گفت: صبح امروز نیروی هوایی ارتش جمهوری عربی سوریه حملات متمرکز را علیه مقرات تروریست های گروه “داعش” در روستا های «الجفره» و «المریعیه» در حومه شرقی انجام داد که بر اثر آن تعدادی از اعضای آن گروه تروریستی به هلاکت رسیدند و تعدادی از خودروها مجهز به تیر بار وابسته به تروریستها نیز نابود شدند.

هچنین یک منبع نظامی به سانا گفت که یگانی از ارتش تعدادی از خودروهای گروه تروریستی”داعش” در روستای “رجم الدوله” در حومه شمالی شرقی السویداء را نابود کرد.

زخمی شدن تعدادی از کودکان و زنان در پی حملات تروریستی گروه “جبهه النصره” و گروه های مسلح به تعدادی از محله های مسکونی در شهر حلب

یک منبع نظامی تاکید کرد که درپی در پی حملات تروریستی گروه “جبهه النصره” و گروه های مسلح به تعدادی از محله های مسکونی در شهر حلب تعدادی از کودکان و زنان زخمی شدند.

منبع به سانا گفت: گروه تروریستی “جبهه النصره و گروه های مسلح دیگر که با آن گروه تروریستی وابسته هستند تعدادی از محله های مسکونی در حلب را مورد هدف قرار دادند که بر اثر آن تعداد زیادی از کودکان و زنان و غیر نظامیان زخمی شدند.

منابع اهلی در محله «الشیخ مقصود» به گزارشکر سانا گفت: امروز تروریست ها تعدادی از راکت ها به سمت خانه ها در محله مسکونی الشیخ مقصود شلیک کردند.

منابع اشاره کردند که در پی این حملات تروریستی یک نفر به شهادت رسید و 4 نفر دیگر زخمی شدند.

غیاث جاویش/م.خ