روستای آره در ریف اللاذقیه شاهد واقعی جنایت های مزدوران اردوغان و آل سعود است

لاذقیه – سانا

روستای آره در ریف اللاذقیه شاهد واقعی جنایت های مزدوران اردوغان و آل سعود است..

نیرمین