دکتر محمد مروان علبی استاندار حلب خواستار بازگشت اهالی الحاضر به خانه های خود شد

حلب – سانا

 دکتر محمد مروان علبی استاندار حلب خواستار بازگشت اهالی “الحاضر” به خانه ها و شهر خود شد.

محمد مروان علبی استاندار حلب، طی بازدید از شهر الحاضر دستور داد تا اقدامات لازم برای بازسازی تاسیسات زیربنایی این شهر که توسط گروه های تروریستی تخریب شده است، انجام شود.

به نوبت خود احمد صالح الابراهيم دبیر شعبه حزب بعث عربی سوسیالستی در حلب به پیروزی ها و دستاوردهای ارتش جمهوری عربی سوریه نشان داد و از پیروزی علیه تروریسم ابراز اطمینان کرد.

غیاث جاویش