روز 7 نوامبر : هوا کمی آبری و احتمال بارش باران در برخی از مناطق جنوبی و جنوبی غربی وجود دارد 

دمشق – سانا 

بر اثر نفوذ ضعیف سامانه سرد از جنوب در تمام طبقات هوا ،دمای امروز  دمشق  متمایل به کاهش می شود و نزیک از میزان  خود می ماند.

ادارۀ کل  هواشناسی استان دمشق صبح امروز بیش بینی کرد که آسمان استان امروز  7  نوامبر، کمی ابری خواهد بود  و احتمال بارش باران در مناطق جنوبی و جنوبی غربی وجود دارد..و از تشکل  مه در ساعت های صبح  هشدار داد.

 ورزش باد  بی ثبات خواهد بود.. و دریا خفیف مواج می شود.

فردا، دمای هوا به طور کلی کمی آبری خواهد بود و احتمال بارش باران خفیف همراه با رعد در مناطق ساحلی وجود دارد و دما نزدیک از میزان  خود خواهد بود.

 بیش بینی دمای هوا در روزهای شنبه ، یک شنبه و دو شنبه :

 

دمشق            20-11            20-10             18-8
القنيطره         18-8              18-7               16-5
درعا               21-11            21-10              19-8
السويداء          18-9             18-8                16-6
حمص             22-10            23-9               21-7
حماه              23-11            24-10              22-8
الحسكه         22-10            22-9                20-8
اللاذقیه          26-15           25-14               24-15
طرطوس         25-16           24-15               23-16
حلب              20-10           21-9                 19-7
ادلب              19-10           20-9                 18-7
دير الزور          23-13          24-12               23-10
الرقه             22-12          23-11               22-9

 

نیرمین خلیل

ثناء الصالح 

 

 

و