سخنگویی نظامی ارتش عربی سوریه: عملیات نظامی در پیگیری وتعقیب گروه های تروریستی طی 48 ساعت گذشته عملیات دقیق وناگهانی ومانور بالا بود وخسارات سنگین به تروریست ها را وارد کرد

دمشق-سانا

سخنگویی نظامی ارتش عربی سوریه تاکید کرد که یگان های از ارتش ونیروهای مسلح عملیات نظامی خود در تعقیب گروه های تروریستی را ادامه می دهند وضربات متمرکز برضد اماکن تجمع آن ها را در مناطق مختلف انجام دادند.

سخنگو افزود: عملیات نظامی یگان های ارتش عملیات دقیق وناگهانی واز مانور بالا برخوردار بود وطی 48 ساعت گذشته موجب ورود خسارات سنگین به گروه های تروریستی از لحاظ نیرو انسانی وتسلیحات شد.

سخنگوی ارتش اشاره کرد که عملیات ارتش عربی سوریه ادامه می یابد وارتش تنها ضامن امنیت وثبات است وشهروندان از مناطق حضور تروریست ها را دور کنند.

ت-م

شاهد أيضاً

ایران قصد خود را برای تقویت روابط اقتصادی با چین اعلام می کند

تهران-سانا دولت ایران قصد خود را برای تقویت روابط با چین به ویژه در زمینه …