منبع نظامی به سانا: یگان های از ارتش ونیروهای مسلح پیشروی خود در جوالک وسنیسل وتیر معله والغنطو در ریف شمالی حمص ادامه می دهند، ومراکز فرماندهی ترویست ها وانبار مهمات نابود می کنند.

فوری- سانا

حسین حبیب

شاهد أيضاً

انهدام یک پهپاد مهاجم توسط پدافند هوایی ارتش عربی سوریه در نزدیکی پایگاه حمیمیم

لاذقيه-سانا پدافند هوایی سوریه با پهپاد مهاجمی که به پایگاه حمیمیم نزدیک شده بود مقابله …