مرکل به افزایش تلاش ها برای ایجاد راه حل سیاسی برای بحران سوریه دعوت کرد

 

برلین- سانا

آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به افزایش تلاش ها برای ایجاد راه حل سیاسی برای بحران سوریه و تقویت پایداری در کشورهای همسایه، دعوت کرد.

مرکل در مصاحبه با روزنامه مردمی «بیلد» آلمان گفت: “دیپلماتیک همه کشورهای غربی و همچنین کشورهای عربی و روسیه، هنوز هیچ موفقیت در سوریه را به دست نیاورد، اما این بدان معنی نیست که ما  باید تسلیم شویم،بلکه ما باید تلاش ها را برای ایجاد راه حل سیاسی و تقویت پایداری در کشورهای همسایه ، تشدید بکنیم .”

مرکل افزود: “بحران مهاجرت به اروپا به ما نشان می دهد که سوریه در دروازه اروپا است.”

 

نیرمین خلیل

ثناء الصالح