برگزاری فعالیت های همبستگی در مقابل سفارت روسیه در بوداپست برای حمایت از پیشتبانی نظامی روسیه از سوریه

بوداپست – سانا

با مشارکت گسترده  سوری ها مقیم در مجارستان و تعدادی از مردم تبعه عرب و شهروندان مجارستان، دیشب انجمن جوانان مجارستان و انجمن “برای سوریه” تجمع همپستگی با پیشتبانی نظامی روسیه از سوریه در مبارزه با گروه های تروریستی را برگزار کردند.

مشارکت کنندگان در فعالیت های همپستگی پرچم های سوریه و روسیه و مجارستان را حمل کردند،هم نمایندگان انجمن های برگزار کنندگان این فعالیت ها طی سخنرانی خود به ارتش جمهوری عربی سوریه ابراز افتخار کردند.2

همچنین آنان از سیاست عاقلانه رهبری سوریه  اعلام حمایت کردند و از رهبری روسیه به دلیل حمایت نظامی و سیاسی از سوریه تشکر کردند.

در این زمینه دکتر مازن المقت معاون رئيس انجمن “برای سوریه” در سخنرانی گفت: از پنج سال مردم سوریه با توطئه بزرگ مواجه است،سوریه به لطف فداکاری های ارتش و شجاعت رئيس جمهور دکتر بشار اسد و پایداری مردم در برابر این توطئه ایستاد .

غیاث جاویش

شاهد أيضاً

وزیر حمل و نقل کشورمان با وزیر راه و شهرسازی ایران  تقویت همکاری ها در زمینه حمل و نقل را بررسی کرد

دمشق – سانا مهندس زهير خزيم وزیر حمل و نقل کشورمان امروز با رستم قاسمی …