من متفاوت هستم…نمایشگاه دانشجویان دانشکده معماری در دانشگاه “الرشید” غیر دولتی

من متفاوت هستم…نمایشگاه دانشجویان دانشکده معماری در دانشگاه “الرشید” غیر دولتی

غ/خ

 

شاهد أيضاً

کسب جایزه بهترین کارگردانی جشنواره بين المللی سینمایی النور توسط المهند کلثوم

دمشق – سانا فیلم سینمایی فوتوگراف به کارگردانی المهند کلثوم جایزه بهترین کارگردانی چهارمین جشنواره …