ارتش جمهوری عربی سوریه تسلط کامل بر منطقه البحصه را پیدا کرد  و  104 زخمی وکشته تروریستی را در ریف حماه شمالی غربی بر جای گذاشت – ویدیو 

استانها – سانا 

 

ارتش جمهوری عربی سوریه تسلط کامل بر منطقه البحصه را پیدا کرد  و  104 زخمی وکشته تروریستی را در ریف حماه شمالی غربی بر جای گذاشت – ویدیو

 

 

 

 

 

نیرمین خلیل

ثناء الصالح 

شاهد أيضاً

ارتش امن و امان را به روستاهای رمله و مشرفه و کریم و قبر فضه در ریف حماه شمالی بازگرداند..و یک آردوگاه متعلق به تروریست های” جیش الفتح” را منهدم کرد..و 20 تروریست در صفوف آن در ریف ادلب را برجای گذاشت- ویدئو

استان ها- سانا در ریف درعا.. یگان های از ارتش و نیروهای مسلح ده ها …