امروز نیروهای مسلح سوریه عملیات گسترده برای از بین بردن تجمعات تروریست ها را آغاز کردند

امروز نیروهای مسلح سوریه عملیات گسترده برای از بین بردن تجمعات تروریست ها را آغاز کردند.

غیاث/خ

شاهد أيضاً

وزارت امور خارجه روسیه: : “تهدیدات هسته ای” از سوی روسیه اعلام نشده و نخواهد شد و استفاده مسکو از سلاح هسته ای صرفا بر اساس منطق بازدارندگی است