وزیر دادگشتری تونس: تعداد تروریست ها در زندان های تونس به بیش از یک هزار رسیده است

تونس-سانا

محمد صالح بن عیسی وزیر دادگستری تونس اعلام کرد که تعداد تروریست ها در زندان های تونس به بیش از یک هزار رسیده است.

وی به یک روزنامه تونسی گفت: تروریست ها دارای ملیت های تونسی، الجزایری، مراکشی، لیبی، فرانسوی، آلمانی و پرتغالی هستند.

محمد.خ