به مناسبت نزدیک شدن عید قربان کاهش قابل توجهی درتعرفه مکالمات تلفن ثابت

دمشق_ سانا

شرکت مخابرات سوریه اعلام کرد که به مناسب فرارسیدن عید قربان تعرفه های مکالمات تلفن ثابت داخلی وبین المللی وهمچنین تعرفه تلفن های همراه کاهش خواهد شد.

حسین حبیب