الکساندر زاسپکین: طرح روسیه برای حل بحران در سوریه ومبارزه با تروریسم سه مرحله دارد

بیروت_ سانا

سفیر روسیه در لبنان الکساندر زاسپکین اشاره کرد که رئیس روسیه : طرح  خود در مورد حل بحران سوریه ومبارزه با تروریسم طی افتتاح  مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 28 ماه جاری اعلام خواهد کرد، وی افزود که این طرح  سه مرحله دارد.

سفیر روسیه توضیح داد که طرح روسیه نتیجه مشاوره مسکو با کشورهای مؤثر در بحران سوریه می باشد.

زاسپکین در یک مصاحبه تلویزیونی توضیح داد که مرحله اول طرح روسیه  بر ضرورت متحد کردن همه اطراف برای مبارزه با گروه تروریستی داعش در سوریه به هدف آماده سازی برای توافق سیاسی وحل بحران، مرحله دوم طرح مربوط به قدرت های منطقه ای وبین المللی که روی بحران سوریه تاثیر دارد براینکه این کشورها بر گروه های مسلح به منظور پذیرش راه حل سیاسی  فشار اعمال کند ومرحله سوم طرح متحد کردن تلاش های منطقه ای وبین المللی برای جلوگیری از تامین منابع مالی گروه های مسلح وجلوگیری از نفوذ آنان به سوریه می باشد.

زاسپکین اشاره کرد که مسکو طرح  پوتین برای تشکیل یک جبهه علیه تروریسم شامل همه اطراف وقدرت های منطقه ای از جمله کشورهای خلیج طی جلسه شورای امنیت در سطح وزرا به ریاست روسیه در 30 ماه جاری، ارائه خواهد کرد.

حسین حبیب

شاهد أيضاً

زاسپکین خواستار مبارزه با تروریسم و طرف گرایی در منطقه و جهان شد

بیروت-سانا الکساندر زاسپکین سفیر روسیه در لبنان خواستار مبارزه با تروریسم و طرف گرایی در …