مفتی سوریه در دیدار با هیئت رسانه ای آمریکایی: حمله تروریستی به سوریه اندیشه های تسامح و متنوع خود را هدف قرار می دهد

دمشق-سانا

مفتی سوریه دکتر بدرالدین حسون تأکید کرد: حمله تروریستی به سوریه اندیشه های تسامح و متنوع خود را هدف قرار می دهد.

حسون در دیدار با یک هیئت رسانه ای آمریکایی از موسسه ” ویترنس تودی ” که برای بررسی حقایق جنگ در سوریه به این کشور آمده بودند، گفت: هدف تمام ادیان آسمانی آموزش انسان و حفظ سعادت و منزلت او است.

حسون در این دیدار به سیاست های غلطی که دولت آمریکا در منطقه (غرب آسیا) در پیش گرفته است انتقاد کرد و گفت: این سیاست که به گسترش خشونت و تروریسم می انجامد به نفع مردم آمریکا نخواهد بود.

هیئت آمریکایی نیز در این دیدار تاکید کردند: ما هم بستگی خود را با مردم سوریه در مقابله با تروریست تکفیری که ساختار تمدن و تاریخ این کشور را هدف قرار داده است، اعلام می کنیم.

م.خ/غیاث جاویش