7 شهید و 21 زخمی در انفجار خودرو بمبگذاری شده ای در الحسکه

الحسكه-سانا

در پی وقوع انفجار تروریستی در محله “المعیشیه” واقع در شهر حسکه در سوریه، 7 نفر شهید و 21 دیگر زخمی شدند.4

یک منبع در فرماندهی پلیس استان الحسکه گفت: یک عامل انتحاری که خودرو بمب گذاری شده ای را هدایت می کرد، آن را در مقابل تاسیسات آب شهر الحسکه در محله المعیشیه منفجر کرد که بر اثر آن 17 نفر شهید و 21 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار همچنین سبب وارد شدن خساراتی به منازل و زیر ساختها شد.

م.خ/غیاث جاویش

شاهد أيضاً

قبیله طیء بار دیگر خواستار بیرون راندن اشغالگران آمریکایی شد

حسکه-سانا قبیله عربی طیء خواستار خودداری از شرکت در هر گونه تجمعی که به حمایت …