اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارگری عربی و بین‌المللی: ما با سوریه همبستگی داریم و آماده ارائه کمک به آسیب‌دیدگان هستیم

دمشق – سانا 

بسیاری از فدراسیون‌ها و سندیکان کارگری و حرفه‌ای عربی و بین‌المللی بر آمادگی کامل خود برای ارائه کمک‌های لازم به مردم سوریه و آسیب‌دیدگان از زلزله‌ای که منطقه را لرزاند، تاکید کرده‌اند.

در تلگراف ها و نامه های همبستگی با سوریه که به فدراسیون عمومی اتحادیه های کارگری رسید این فدراسیون ها و سندیکان کارگری مشارکت خود را در درد و غم مردم سوریه و ایستادن در کنار آنها برای رویاروی با پیامدهای زلزله اعلام کردند.