رئیس‌جمهور عراق خواستار توقف سیاست‌های تنبیهی برای تسهیل ارسال کمک‌ها به آسیب‌دیدگان شد

بغداد-سانا

عبد اللطيف رشيد  رئیس جمهور عراق از دولت‌ها و احزاب سیاسی خواست تا اختلافات خود را متوقف کنند و در ارائه کمک‌ها و تسهیل دسترسی آن به آسیب دیدگان همکاری کنند. وی همچنین از طرف های منطقه ای و بین‌المللی خواست به مردم توجه کنند و از تصمیمات و سیاست های تنبیهی که به غیرنظامیان آسیب می زند، دست بکشند.

وی خاطرنشان کرد: خسارات فاجعه بار ناشی از زلزله سوریه و ترکیه، مستلزم برنامه های درازمدت است؛ زیرا برخی از شهروندان ماه ها و شاید سال های آینده بدون کار، مسکن یا خدمات خواهند ماند و هزاران مجروح نیز نیازمند خدمات درمانی در داخل یا خارج از کشورشان هستند و مناطق تخریب شده نیز به بازسازی نیاز دارند.