مجلس خلق در بیانیه ای از جامعه بین المللی خواستار رفع فوری محاصره ناعادلانه و اقدامات قهری یکجانبه علیه مردم سوریه و همچنین ارائه کمک برای کاهش آثار ناشی از زلزله ویرانگر در این کشور است