بارش باران در اکثر مناطق کشور

دمشق- سانا

اداره هواشناسی ازکاهش 2 تا 4 درجه ای دمای هوا خبر داد.

اداره هواشناسی ضمن پیش بینی آسمان نیمه ابری تا ابری و بارانی برای اغلب نقاط کشور از احتمال بارش باران همراه با رعد وبرق در مناطق ساحلی خبر داد.

در این اطلاعیه همچنین به وزش باد جنوبی غربی در مناطق جنوبی ومرکزی وغربی ، وزش باد شمالی غربی در مناطق ساحلی اشاره کرد.

پیش بینی دمای هوا در روزهای…

 

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

دمشق 10 / 3 11 / 2 11 / 3
قنيطره 6 / 2 8 / 1 9 / 1
درعا 11 / 4 12 / 3 12 / 4
سويدا 6 / 1 7 / صفر 7 / 2
حمص 9 / 4 10 / 4 11 / 5
حما 11 / 5 12 / 5 13 / 6
حسكه 12 / 5 10 / – 1 10 / صفر
لاذقيه 13 / 10 14 / 12 16 / 13
طرطوس 14 /  11 15 / 12 17 / 13
حلب 11 / 2 10 / – 1 11 / 3
إدلب 11 / 3 10 / 1 11 / 4
دير الزور 15 / 6 14 / 2 13 / 4
رقه 13 / 5 12 / 1 11 / 3