صدها قتل عام “اسرائیل” در حق فلسطینی ها از زمان نکبه

قدس اشغالی-سانا

تعداد شهدای ناشی از جنایات اشغالگران افزایش یافت و این رقم در پایان سال 2022 به حدود 100 هزار نفر رسید.

وحشیانه ترین قتل عام ها عبارتند از:

 • 17 قتل عام بین سال های 1937 تا 1948 در حیفا که منجر به شهادت 772 فلسطینی و مجروحیت 798 نفر شد.

 • 4 قتل عام در یافا در سال های 1947 و 1948 که منجر به شهادت 124 فلسطینی و مجروحیت ده ها نفر شد.

 • 8 قتل عام در قدس بین سال های 1938 تا 1948 که منجر به شهادت بیش از 120 نفر و جراحت بیش از 150 نفر شد.

 • قتل عام صفد، سعسع، حسینیه و عین الزیتون در فوریه، مارس و می 1948 که طی آن 260 فلسطینی شهید و ده ها نفر مجروح شدند.

 • دو قتل عام در شهر رمله در مارس و می 1948 که منجر به شهادت 75 فلسطینی و مجروح شدن تعدادی دیگر شد.

 • قتل عام دیر یاسین – آوریل 1948، که در آن 360 فلسطینی شهید و صدها نفر زخمی شدند.

 • قتل عام روستای طنطوره در نزدیکی حیفا در می 1948 که منجر به شهادت 200 فلسطینی و مجروح شدن ده ها نفر شد.

 • قتل عام طبریه،لجون، قالونيا و ناصر الدين در آوریل 1948 که در آن 91 نفر شهید و تعدادی دیگر زخمی شدند.

 • قتل عام اللد در ژوئیه 1948، که منجر به شهادت 426 نفر و زخمی شدن ده ها نفر شد.

 • قتل عام الدوایمه در الخلیل – اکتبر 1948 که در آن 200 فلسطینی شهید شدند.

 • کشتار بئرالسبع و مجدل – اکتبر 1948 که منجر به شهادت 98 فلسطینی و زخمی شدن تعدادی دیگر شد.

 • قتل عام اردوگاه آوارگان البریج در نوار غزه – اوت 1953 که در آن 20 فلسطینی شهید و 62 نفر زخمی شدند.

 • قتل عام قبیه در شمال غربی رام الله در اکتبر 1953، منجر به شهادت 69 فلسطینی و مجروح شدن ده ها نفر شد.

 • کشتار قلقیلیه – اکتبر 1953، که در آن 70 فلسطینی شهید و ده ها نفر زخمی شدند.

 • کشتار غزه – فوریه و مه 1955 و نوامبر 1956 منجر به شهادت 380 فلسطینی و زخمی شدن 103 نفر شد.

 • کشتار کفر قاسم – اکتبر 1956 که در آن 49 فلسطینی شهید و 31 نفر مجروح شدند.

 • کشتار اردوگاه های صبرا و شاتیلا – سپتامبر 1982 که منجر به شهادت بیش از 3000 فلسطینی و مجروح شدن صدها نفر شد.

 • کشتار مسجد ابراهیمی در الخلیل – فوریه 1994 که منجر به شهادت 60 فلسطینی و زخمی شدن 150 نفر شد.

 • قتل عام الاقصی – سپتامبر 2000 – که طی آن 13 فلسطینی شهید و 475 نفر مجروح شدند.

 • قتل عام نابلس و بیت ریما در رام الله – ژوئیه و اکتبر 2001، که منجر به شهادت 30 نفر و زخمی شدن ده ها نفر شد.

 • کشتار جنین و اردوگاه آن – آوریل 2002، که منجر به شهادت حدود 500 فلسطینی و زخمی شدن صدها نفر شد.

 • کشتار رفح، خان یونس، البریج، اردوگاه جباليا و محله الدراج در نوار غزه – در سال 2002 که در آن 81 فلسطینی شهید و حدود 450 نفر زخمی شدند.

 • قتل عام اردوگاه جباليا ، محله های الزیتون و الشجاعیه در نوار غزه – در سال 2003 که منجر به شهادت 65 فلسطینی و مجروح شدن بیش از 250 نفر شد.

 • کشتارهای محله های رفح، البریج، الشجاعیه، الزیتون و النصیرات در نوار غزه در سال 2004 منجر به شهادت 191 فلسطینی و زخمی شدن 439 نفر شد.

 • کشتارهای بیت لاهیا و بیت حانون در نوار غزه – ژانویه 2005 و نوامبر 2006 که در آن 28 فلسطینی شهید و 54 نفر زخمی شدند.

 • تجاوز اسرائیل به نوار غزه از 27 دسامبر 2008 تا 18 ژانویه 2009 که طی آن 1436 فلسطینی شهید و بیش از 5400 نفر مجروح شدند.

 • تجاوز به نوار غزه از 14 تا 21 نوامبر 2012 منجر به شهادت 180 فلسطینی و مجروح شدن بیش از 1300 نفر شد.

 • تجاوز به نوار غزه از 7 جولای تا 26 اوت 2014 که طی آن 2322 فلسطینی شهید و حدود 11000 نفر زخمی شدند.

 • قتل عام راهپیمایی میلیونی بازگشت در نوار غزه – 14 مه 2018، که منجر به شهادت 60 فلسطینی و مجروح شدن 2771 نفر شد.

 • تجاوز به نوار غزه در روزهای 3، 4 و 5 می 2019 منجر به شهادت 27 فلسطینی و زخمی شدن 154 نفر شد.

 • تجاوز به نوار غزه در روزهای 12، 13 و 14 نوامبر 2019 منجر به شهادت 34 فلسطینی و مجروح شدن 100 نفر شد.

 • تجاوز به نوار غزه بین 10 تا 21 می 2021 که طی آن 257 فلسطینی شهید و حدود 2000 نفر زخمی شدند.

 • تجاوز به نوار غزه در روزهای 5، 6 و 7 آگوست 2022 منجر به شهادت 49 فلسطینی و مجروح شدن 360 نفر شد.