گزارش وضعیت جمعیت سوریه سال 2020

دمشق-سانا

با حضور مهندس حسین عرنوس نخست وزیر، کمیسیون امور خانواده و جمعیت سوریه امروز گزارش وضعیت جمعیت کشور سال 2020 را با عنوان (بازگشت و ثبات) در هتل داماروز دمشق ارائه کرد.

مهندس عرنوس تاکید کرد که این گزارش از این جهت حائز اهمیت است که ماهیت و سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی را منعکس و میزان نیازهای مردم و حذف پیامدهای منفی جنگ بر آنها را بررسی می کند.

مهندس عرنوس همچنین گفت که محاصره اقتصادی و اقدامات قهری اقتصادی تحمیل شده بر سوریه تأثیر بسزایی در کاهش فرصت های شغلی برای جوانان داشته است.

محمد سیف الدین وزیر امور اجتماعی و کار نیز به نوبه خود گفت: این گزارش توسط نهادهای مرتبط با مسائل جمعیت و توسعه، از جمله نهادهای دولتی و خصوصی، جامعه مدنی، و سازندگان افکار عمومی، به منظور درک واقعیت جمعیت در سوریه در طول دوره جنگ تهیه شده است.

مهندس سمر السباعی، رئیس کمیسیون امور خانواده و جمعیت سوریه نیز به نوبه خود خاطرنشان کرد: این گزارش از سوی توسط تیمی متشکل از کارشناسان و متخصصان در مسائل جمعیت، سلامت و بازار کار تهیه شده است.

این چهارمین گزارش در مورد وضعیت جمعیت در سوریه است و اهمیت خود را از این جهت است که به طور عینی به بررسی وضعیت جمعیت بر اساس داده های موثق می پردازد.

شاهد أيضاً

کمپین مردمی عربی و بین المللی برای شکستن محاصره سوریه: تعدادی از آزادگان جهان در کاروان اتحاد عربی به دمشق شرکت خواهند کرد

بيروت-سانا کمپین مردمی عربی و بین المللی برای شکستن محاصره سوریه اعلام کرد که تعدادی …