دمای هوای کشور رو به کاهش است

دمشق-سانا

اداره هواشناسی با صدور یک اطلاعیه صبح امروز از کاهش دمای کشور خبر داد و افزود: آسمان سوریه نیمه ابری با احتمال بارش پراکنده در بیشتر مناطق  کشور است.

در این اطلاعیه نیز به وزش باد غربی جنوبی غربی، خفیف تا شدید اشاره شد.

پیش بینی دمای هوا در روزهای..

 

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

دمشق

14 / 6

16 / 5

13 / 5

قنيطره

13 / 3

12 / 2

10 / 4

درعا

17 / 6

15 / 5

11 / 5

سويدا

15 / 5

12 / 4

6 / 3

حمص

10  / 3

10 / 2

7 / 2

حماه

13 / 6

13 / 5

11 / 5

حسكه

12/ 2

12  / 5

9 / 2

لاذقیه

18 / 8

17 / 8

16 / 9

طرطوس

17 / 10

16 / 10

15 / 8

حلب

10 / 6

9 / 5

9 / 6

ادلب

10 / 6

9 / 5

9 / 6

ديرالزور

13 / 6

14 / 5

13 / 4

رقه

 

11 / 6

 

13 / 4

 

11 / 4