بازداشت دو فلسطینی در قدس اشغالی توسط نیروهای اشغالگر

قدس اشغالی – سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی دو فلسطینی در شهر اشغالی قدس را بازداشت کردند.

خبرگزاری وفا اعلام کرد که نیروهای اشغالگر دو فلسطینی در منطقه ضاحيه السلام در شمال شرق قدس را بازداشت کردند.

پریروز نیز نیروهای اشغالگر پنج فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری را بازداشت کردند.