مهمترین رویدادهای هفته .. تصاویر

آقای رئیس جمهور بشار اسد حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و هیئت همراه را به حضور پذیرفت 14-1-2023