انفجار بمب صوتی در استان حسکه موجب خسارت مادی شد

حسکه- سانا

منبع در فرماندهی پلیس استان حسکه یاد کرد که تروریست ها یک بمب صوتی در مقابل داروخانۀ مرکزی در استان حسکه را منفجر کردند.

منبع به خبرنگار سانا توضیح داد که انفجار بمب به وارد شدن خسارت مادی در مکان بدون وجود زخمی ها، منجر شد.

نیرمین خلیل، هانی طعمه

شاهد أيضاً

ادامه تجاوزات ترکیه به منطقه ابوراسین در شمال حسکه

حسکه-سانا نیروهای اشغالگر ترکیه در ادامه حمله به شهرک ابو راسین در حومه حسکه نانوایی …