یورش نیروهای اشغالگر به شمال الخلیل

قدس اشغالی – سانا

نیروهای اشغالگر دیشب به اردوگاه العروب در شمال الخلیل در کرانه باختری یورش بردند.

خبرگزاری وفا اعلام کرد که نیروهای اشغالگر ضمن یورش به اردوگاه العروب در شمال الخلیل بمب های گاز سمی به سمت فلسطینیان و منازل آنان شلیک کردند.

دیروز ده ها فلسطینی در حمله نیروهای اشغالگر به غرب جنین در کرانه باختری زخمی شدند.