نمایشگاه عکس هنرمندان شیلیایی در حومه دمشق

حومه دمشق – سانا

هنرمندان شیلیایی آثار خود را در نمایشگاهی که توسط سفارت شیلی در دمشق در دير باستانی مار يعقوب در حومه دمشق برگزار شد، در معرض دید عموم مردم قرار دادند.

نمایشگاه /سوریه در چشم شیلیایی ها/ حاوی تعدادی از عکس ها از سه هنرمند شیلیایی بود که هر یک از آنها در جنبه خاصی از سوریه تخصص داشت.

کاردار سفارت شیلی در سوریه به سانا گفت: همکاری‌های دوجانبه بین سوریه و شیلی به‌ویژه در سطوح فرهنگی و دانشگاهی به خوبی پیش می‌رود و برنامه‌های آتی وجود دارد که به تقویت این همکاری کمک می‌کند.